Laboratorij Pogovori se sam s seboj

Zakaj laboratorij? Ker je komunikacija alkimistični proces v katerem skuhamo svoje življenje. Svoje potenciale raziskujemo, prerazporejamo, preobražamo in jih uporabimo po ravno pravem receptu svoje namere, da naše življenje manifestira izraz duše in duha. Kadar je proces opolnomočen z ljubeznijo, so izpolnjeni vsi pogoji, da živimo v radosti.

Organizator:
Društvo ključ življenja
Medvedova 25
Kamnik
Lokacija:
Jakčeva 2, Ljubljana
Termin:
14.09.2024 - 14.06.2025

Komunikacija je pomembna na vsakem koraku življenja in za vse ljudi. Večja fleksibilnost, ki jo prinašajo komunikacijske veščine, pripomore k hitrejšemu reševanju konfliktov v človeku in v odnosih. Kadar razvijamo komunikacijo po vrednotah mediacije, to je, da imamo vsi prostor za komuniciranje, je veliko večja možnost, da se bodo dogovori in pogovori speljali z manj konfliktov, do njih sploh ne bo prišlo, če pa že, se bodo konflikti reševali sprotno in ne bodo več konflikti, ampak samo hitra in jasna komunikacija.


Komunikacija je temeljno človeško orodje in osnovni del človeške strukture. Veščina, ki nastaja in se oplaja celo življenje in tudi po njem. Človeku omogoča interakcijo navznoter med njegovimi osnovnimi potenciali ali vrlinami in interakcijo navzven z ljudmi in drugimi živimi bitji. Bolj kot je človek ozaveščen in izmojstren v komunikaciji navznoter, bolj kvalitetno se bo to odražalo tudi v odnosih.


Zakaj laboratorij? Ker je komunikacija alkimistični proces v katerem skuhamo svoje življenje. Svoje potenciale raziskujemo, prerazporejamo, preobražamo in jih uporabimo po ravno pravem receptu svoje namere, da naše življenje manifestira izraz duše in duha. Kadar je proces opolnomočen z ljubeznijo, so izpolnjeni vsi pogoji, da živimo v radosti.

V program Pogovori se sam s seboj so vključene tehnike vsenivojske komunikacije in razvijanje orodij za samopomoč in opolnomočenje posameznika ter vzpostavljanja stanja avtentičnosti. Praktikant napreduje iz osebnostne ravni do dušnega zapisa in se uči kako dušni zapis živeti v vsakdanjem življenju. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost.
Ko so temelji postavljeni tako, da je osebnost usklajena z dušnim zapisom, si z nabiranjem znanja in uporabljanja le-tega v vsakdanjem življenju, vsak omogoči tudi sebi primerno zaposlitev, s tem materialno varnost in ustvarjalnosti polno življenje.


Laboratorij zajema 50 ur/ 60 min in je razporejen na 10 srečanj po 5 ur.
Od 14. septembra 2024 do junija 2025. Delavnice se lahko udeleži do 6 ljudi.

Na srečanjih se podrobno poglabljamo v posamezne teme in področja osebnosti in kako osebnost uskladiti z dušnim zapisom. Je trening lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije.

Delavnica bo vsako drugo soboto v mesecu od 10h do 15h v Ljubljani. Za podrobne informacije in urnik pišite na barbara.novak444@gmail.com . Če delavnice ne bo možno izvajati v živo, se bo izvedla preko Zoom aplikacije.

Delavnico vodi Barbara Novak, https://pogovorise.si/index.php/kontakt/


Barbara je iz vseh izkušenj, ki jih je pridobila s petindvajsetletno prakso dela z ljudmi in za ljudi, razvila več programov. V program Pogovori se sam s seboj je vključila tehnike vsenivojske komunikacije in razvijanje orodij za samopomoč in opolnomočenje posameznika ter vzpostavljanja stanja avtentičnosti. Praktikant napreduje iz osebnostne ravni do dušnega zapisa in se uči kako dušni zapis živeti v vsakdanjem življenju.

Iskanje po terapevtih
Vpišite vrsto terapije, lokacijo, ime terapevta ipd. v spodnje polje in pritisnite tipko ENTER.
Napredno iskanje ...
© 2024 www.registerterapevtov.si